ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ve KULLANIM KOŞULLARI

1. Taraflar

a) “Şartlar ve Koşullar” / atillatekstil.com web sitesine üyelik işlemi gerçekleştiren ve üyeliği faaliyet halinde aktif devam eden birey, şahıs, topluluk temsilcileri (“Üye”).

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Şartlar ve Koşullar Sözleşmesi’nin konusu Atilla Tekstil E-Ticaret web sitesinin sahip olduğu internet domaini https://atillatekstil.com’dan üyenin yararlanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, Atilla Tekstil’in web sitesine üyelik işlemi gerçekleştirirken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin yasalar önünde doğru olduğunu, Atilla Tekstil’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Atilla Tekstil’in kendisine vermiş olduğu şifreyi başka kişi ya da kuruluşlar ile paylaşamaz. Üyenin mevzu bahis parolayı kullanma hakkı bizzat şahsına ait olmaktadır. Bu sebep temelinde doğabilme ihtimali olan tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Atilla Tekstil’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Atilla Tekstil şirketinin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat vb. talep hakkı saklı tutulmaktadır.


3.3. Üye atillatekstil.com web sitesini deneyimlerken hukuki mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi en baştan kabul ve taahhüt eder. Tersi durumlarda, doğabilecek tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi kapsayacaktır.

3.4. Üye, atllatekstil.com web sitesini kati suretle kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, kanunların uygun bir şekilde uygulanmasına engel teşkil eden illegal, aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına taciz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının verilen hizmetlerden yararlanabilmesini önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde bulunamaz. Yaptığı takdirde tüm olacaklardan sorumluluk sahibi olmayı baştan taahhüt etmiştir.

3.5. Atilla Tekstil internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilmiş, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlamaktadır. Bu görüş ve düşüncelerin Atilla Tekstil şirketi ile hiçbir alaka ve ilgisi yoktur. Atilla Tekstil’in üyelerin ifade etmek istediği söylemler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan ve üçüncü kişilerin ortaya koyacağı görüş ve söylemler nedeniyle üyelerin uğraması muhtemel zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Atilla Tekstil, üyelerin yapılan analizlerden ortaya çıkan verilerinin yetkisi olmayan kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, web sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Atilla Tekstil şirketinden tazminat talep etmemeyi peşin olarak kabul etmektedir.

3.7. Üyeler, öteki internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmektedir. Aksi durumda, bundan doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelere aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir veya birden fazlasını ihlale uğratan üyeler yapılan bu ihlal veya ihlaller sebebi ile cezai ve hukuki olarak bizzat sorumludur. Atilla Tekstil bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından etkilenmeyecektir. Öte yandan; işbu ihlal nedeniyle, mevzunun hukuk alanına intikal ettirilmesi durumunda, Atilla Tekstil’in üyelere karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Atilla Tekstil’in tek taraflı olarak topluluk kuralları ihlal edildiği takdirde üyelerin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri ortadan kaldırma hakkı vardır. Üye işbu işlemleri önceden kabul eder. Bu durumda, bahsi geçen şirketin hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. Web sitesinin yazılımsal işleri ve tasarımı Atilla Tekstil mülkiyetinde olup, bunlarla alakalı telifler ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları önceden belirlenmiş yasalarca korunmaktadır. Bunlar üyeler tarafınca izinsiz kullanılamaz ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen diğer şirketler ve ürünleri, sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca bunlara dahil olarak fikri mülkiyet hakları kapsamında marka patentleri yasalarca korunmaktadır.

3.11. Atilla Tekstil tarafından konunun ana karakteri olan web sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya hukuk kuralları çerçevesinde web sitesine erişebilmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının ismi ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilmeye çalışılan tarih ve saat, web sitede bulunulan sırada erişilme gerçekleştirilen sayfalar ve web sitesine doğruca bağlanılabilmeyi sağlayan web sitesinin domain adresinin ismi gibi bazı bilgiler toplanabilir.

3.12. Atilla Tekstil kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sağlayabilmek, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, arayüzün kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını ziyaretçilerin kişiye mahsus tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin şahsi bilgilerini izin alarak kullanabilir. Atilla Tekstil, üyenin web sitesi üzerindeki sayfa ziyaret tasniflerinin kaydını bulundurma hakkını saklı tutmaktadır.

3.13. Atilla Tekstil’e üye olmak isteyen bireyler, halihazırda bulunan ve/veya yürürlüğe koyulma aşamasındaki uygulamalar kapsamında Atilla Tekstil tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklam çalışmaları, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üyeler, Atilla Tekstil’e üye olurken ve/veya başka yollarla önceden sağlamış olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve satın alma bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki hedefler doğrultusunda elde edilmesine, iştiraki olan tüm firmalarla paylaşımda bulunulmasına ve iştiraki olan bütün firmalar tarafınca saklanmasına ve işlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul etmektedir. Üyeler aksini belirtmediği sürece üyeliği etkisiz olduğunda da bilgilerin alınmasının devamına, iştiraki olan bütün şirketler ile paylaşımda bulunulmasına, Atilla Tekstil ve iştiraki olan bütün firmalar tarafınca işlenmesine ve saklanmasına izin verdiğini kabul ve beyan eder. Üyeler aksini belirtmediği müddetçe Atilla Tekstil ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, e-posta, vb iletişim kanalları vasıtasıyla irtibata geçmesinin izne açıldığını kabul ve beyan eder. Üyeler verilen bilgiler ışığında verilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, saklanması ve kendisiyle temas kurulması sebebiyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarar karşılığında tazminat talep etmeyeceğini ve Atilla Tekstil ile iştiraki olan firmalara sorumluluk atfedemeyeceğini kabul ve beyan etmektedir. Üyeler veri paylaşım tercihlerini farklılaştırma teşebbüsünde bulunduğunda, dilediği vakit, bu talebini web sitede yer alan Atilla Tekstil’in iletişim kanallarından bizzat iletebilir.

3.14. Atilla Tekstil’den üyelerin şahsi bilgileri hukuki bir konu bakımından istendiğinde veya

 a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Atilla Tekstil’e tebliğ edilen hukuki uygulamalara biat etmek;
b) Atilla Tekstil ve Atilla Tekstil’in sorumluluğunda olan web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak amaçlarıyla gerekli görüldüğü kanaatine varılırsa, iyi niyet temelinde, politikasına uygun getirdiği haller dahilinde açıklayabilir.


3.15. Atilla Tekstil web sitesinin virüs ve varyasyonları yazılımlardan arındırılmış olması için halihazırda mümkünatlar dahilinde gerekli tedbirler alınmıştır. Aynı zamanda siber güvenliğin pekiştirilmesi için üyelerin, kendilerine ait anti-virüs sistemlerini tedarik etmesi ve gerekli korunmanın sağlanması için yardım mahiyetinde hareket etmeleri gerekmektedir. Benzer şekilde üyeler Atilla Tekstil web sitesini ziyaret etmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılmaktadır


3.16. Atilla Tekstil, web sitesinin içeriklerini istediği vakitlerde değiştirebilme, ziyaretçilere sağlanmakta olan herhangi bir uygulamayı farklılaştırma ya da ortadan kaldırma veya Atilla Tekstil web sitesinde kayıtlı üye bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutmaktadır.


3.17. Atilla Tekstil, üyelik sözleşmesinin şartlarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek duymaksızın her zaman değiştirebilir, günceller veya sona erdirebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade etmektedir.


3.18. Taraflar, Atilla Tekstil’e ait olan bütün bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve mevzu bahis kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu beyan ve kabul eder.


3.19. Atilla Tekstil, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme kısa mesajları gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme mesajlarının cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılmaktadır. Bununla ilgili lütfen gizlilik sözleşmemizi okuyunuz.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Atilla Tekstil tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Atilla Tekstil üyelerin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal ederse üyelerin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.