Tekstil Bilgilendirme Atölyesi

Hindistan’da Tekstil Sektörü

Hindistanda Tekstil Sektörü

Hindistan’da Tekstil Sektörü

Hindistan Tekstil Firmaları
Hindistan Tekstil Firmaları

Hindistan tekstil sektörü ilk etkileşimler olarak M.Ö 3200 yıllarına kadar gitmektedir. Hindistan’da ilk pamuk tekstil atölyesi 1855 yılında kurulmuştur. 1901 yılında 180 olan atölye sayısı 1946 yılında 418’e yükselmiştir. Hindistan ve Pakistan ayrılmadan daha önce toplam 423 tekstil atölyesi bulunmaktaydı. Bölününce, Hindistan’da 409, Pakistan’da 14 tekstil atölyesi bulunmaktaydı. Hindistan’da tekstil endüstrisi, geleneksel olarak, tarımdan sonra, tekstilde hem vasıflı hem de vasıfsız işgücü için büyük istihdam yaratan tek endüstridir. Hindistan’da tekstil sektörü, ikinci en büyük istihdam yaratan sektörü olmaya devam etmektedir. Ülkede 35 milyondan fazla kişiye doğrudan istihdam sağladığı bilgisine ulaşılmıştır. Araştırmacılara göre, Nisan-Temmuz 2010 döneminde tekstil ürünlerinin toplam ihracat içindeki payı %11 olmuştur. 2009-2010 döneminde, Hindistan tekstil endüstrisi 54 milyar dolar seviyesinde sabitlenmiştir. Bunların %65’i iç piyasadaki talebe hizmet sağlamaktadır.

Hindistan’da Tekstil Sektörü İstatistikleri

Hint İpek Kumaş
Hint İpek Kumaş

Hindistan’da tekstil sektörü içerisinde pamuk ipliği ihracatı, yıllık %17-19 düşüşle ikinci çeyreğe başlamıştır. 2021’de 775 milyon kg seviyesinin yaklaşık on yıllık düşük seviyesine, tahmin edilen %25 düşüşün 940 milyon kg’a düşmesinin ardından, son 12 aylık ihracat seviyesine yakın olacağı tahmin edilmektedir. 2014 yılında 63,5 milyar m2 olan toplam kumaş üretiminin ise 2017 yılına kadar 112 milyar m2’ye ulaşması beklenmektedir. ICRA’ya göre, geçtiğimiz yılın çoğunda pamuk ipliği küresel pazarlarda rakipsiz kalmaya devam ederken: “Mart 2020’den itibaren, aşağı yönlü ürünlere olan talep uluslararası marketlerde durma noktasına geldi. Aşağı yönlü stoklar ve aynı zamanda giyim eşyası ve ev tekstili talebinde kademeli bir toparlanma beklentisi ile en son raporunda, iplik talebinin artmasının da kademeli ve birkaç aya yayılması bekleniyor.” dedi.

Diyerek şöyle devam etti: “Şu anda Hindistan’ın en büyük ihracat hedefi olan Çin’de gelişen arz sıkıntısı durumu göz önüne alındığında, durumun daha da kötüleşmesi bekleniyor. Çin’deki kilitlenme Nisan 2020’nin başından itibaren kaldırıldığı için iplikçiler, aşağı yönlü segmentler, zayıf iç tüketim talebinin yanı sıra ihracat pazarlarında talep yetersizliği nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor. Sonuç olarak, Çin’de stok yığılması raporları var.” dedi (Hindistan Tekstil Yatırım Araştırma Kurumu)

Etki analizi raporunda, Hindistan’ın pamuk ipliği üretiminin genellikle yüzde 8-10’unu tükettiği için, Çin’den gelen doğrudan talebi etkilemenin yanı sıra, oradaki arz bolluğunun Hindistan’ın diğer yurt dışı pazarlarındaki pamuk ipliği için de rekabette bir artışla sonuçlanması bekleniyor.

Hindistan’da Tekstil Sektörü’ne Temel Bakış

Hindistan Tekstil Ürünleri
Hindistan Tekstil Ürünleri

Hindistan’ın güçlü doğal elyaf tabanı ve bunun sonucunda ortaya çıkan rekabet gücü göz önüne alındığında, Hindistan’ın yerli iplik sektörünün büyüklüğü 15-17 milyar dolar arasında değişiyor ve bunun yüzde 75’i veya 10-12 milyar doları pamuk iplik sektörü tarafından hesaplanıyor. Hindistan tarafından üretilen toplam pamuk ipliğinin yüzde 70-75’i yurt içinde tüketilirken, yüzde 25-30’u çeşitli ülkelere ihraç ediliyor, Çin ve Bangladeş ülkeleri Hindistan’ın pamuk ipliği ihracatının yüzde 50’sini oluşturmaktadır. Sektörün rekabetçi avantajlarından birisi de Hindistan’ın pamuk, ipek ve jüt gibi hammaddeler açısından zenginliğidir. Ayrıca Hindistan’da tecrübeli işgücünün diğer büyük üretici ülkelere göre daha da ucuz olması da Hindistan’ı tekstil pazarlarında ilgi çekici bir merkez haline getirmektedir. Hindistan, dünyanın en büyük tekstil ve konfeksiyon üreticileri arasında yer alıyor. Yerli tekstil ve hazırgiyim sektörü Hindistan’ın GSYİH’sına %2,3 oranında katkıda bulunmakta ve sanayi üretiminin %13’ünü ve ülkenin ihracat gelirlerinin %12’sini oluşturmaktadır.

Hindistan’da Tekstil Sektörü İstihdam Bilgileri

Hint Kumaşı Nedir?
Hint Kumaşı

Hindistan’da tekstil sektörü ve hazır giyim endüstrisi, ülkede 45 milyon kişiye istihdam sağlayan ikinci en büyük endüstridir. Bu sayının 2020 yılına kadar 55 milyona çıkması bekleniyor. Tekstil ve hazır giyim sektöründeki doğrudan yabancı yatırımlar 2018-2019 sırasında 3,1 milyar dolara (3.100.000.000 $) ulaştı. Tekstil ve hazırgiyim sektöründeki ihracatın 2024-2025 yılına kadar 300 milyar dolara ulaşması bekleniyor, bu da Hindistan pazar payının%5’ten %15’e çıkmasıyla sonuçlanacak.

İpucu: Ülkelere göre tekstil sektörünün tarihsel gelişimlerini irdelediğimiz bir diğer makaleyi okumak için >>> “Tekstilin Tarihsel Gelişimi-Tekstilin Tarihi”